Preview Mode Links will not work in preview mode

In gesprek met Paul Jansen

Dec 6, 2020

Elektriciteitsproducent EPZ wil twee nieuwe kerncentrales gaan bouwen naast de bestaande kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer werden die plannen deze week toegelicht. Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, keek met gefronste wenkbrauwen naar alle ontwikkelingen.