Preview Mode Links will not work in preview mode

In gesprek met Paul Jansen

Dec 12, 2021

Elke week bespreekt Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, wat hem bezighoudt in het nieuws. Deze keer zeer opvallende uitspraken van FvD'er Freek Jansen in een debat over huisvesting van statushouders in de Tweede Kamer.


Dec 5, 2021

Elke week bespreekt Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, wat hem bezighoudt in het nieuws. Deze keer de achttiende verjaardag van prinses Amalia en haar toetreding tot de Raad van State.